10 grunner for idrettslag til å ha sin egen hjemmeside

En hjemmeside er noe de fleste har i dag. Dette gjelder uansett om det er en bedrift, en forening eller et idrettslag. En nettside kan brukes til mange ting, fra å være en ren informasjonsside til å være salgskanal for ulike tjenester eller fungere som en blogg med detaljer om daglige begivenheter. Nettopp på grunn av de mange bruksområdene er det også mange som har en hjemmeside og det regnes med at det finnes mer enn tre millioner nettsider i Norge. Sammenligner vi med innbyggertallet, så er det egentlig en imponerende prestasjon.

De idrettslag som ikke har en egen hjemmeside i dag, har kanskje allerede gjort seg tanker om å få seg en nettside, men har vurdert at det er for vanskelig å få til uten ekstern hjelp. Men det er det langt ifra.

Idrettslag kan lage sin egen hjemmeside

Spesielt på wordpress finnes det mange såkalte templates, eller maler til nettsider. Her velger man et tema for nettsiden og siden den skal brukes til et idrettslag, så er sport veldig aktuelt. Det er mulig å velge blant mange hundre temaer og når dette har blitt gjort, så kan man enkelt bytte ut bilder og tekst slik at siden blir tilpasset til eget idrettslag. Når siden er ferdig, så er det viktig å huske på at det må legges ut ny informasjon med jevne mellomrom. Det hjelper lite å ha en hjemmeside for idrettslaget om brukerne ikke finner noe nytt på siden, bortsett fra kanskje en gang i året. Bruk de ressurser som finnes i klubben og finn den personen som har litt erfaring med nettsider, slik at dere har en som kan oppdatere siden så ofte som mulig. Legg ut nytt om turneringer, klubbkvelder, nye spillere, referater fra møter i laget eller andre ting som har relevans for lagets medlemmer.

De ti gode grunnene

Det finnes mange grunner til at et idrettslag bør ha sin egen hjemmeside. Vi har satt opp ti av grunnene her:

  1. Informasjon – det er viktig å ha et sted hvor klubbens eller lagets medlemmer kan få informasjon om nytt som skjer med laget, treningstider, kontaktpersoner og annen praktisk informasjon.
  2. Synlighet –  de fleste idrettslag ønsker seg nye medlemmer slik at klubbens medlemstall øker og det blir større bredde på lagene. Ved å ha en hjemmeside for idrettslaget, er det mulig for de som er interessert i sporten dere driver med å informasjon om hvor dere holder til, hvem de skal kontakte og når dere trener.
  3. Troverdighet – det virker klart mer profesjonelt overfor nye medlemmer, eventuelle sponsorer og andre som har eller kan ha en tilknytning til laget.
  4. Bygge relasjoner – med en hjemmeside vil laget få muligheten for å gjøre seg mer synlig i lokalsamfunnet. Det er med til å bygge relasjoner med innbyggerne, inviterer dem til spesielle arrangementer eller vise når laget skal spille kamper og turneringer.
  5. Tilgjengelig døgnet rundt – folk som har en interesse i laget, medlemmer og andre kan finne den informasjon de trenger uansett når på døgnet det måtte være.
  6. Enkelt – det er faktisk ganske enkelt å sette opp en nettside. Det kreves ikke noen spesielle kompetanser i dag, men de fleste idrettslag vil uansett ha en eller flere som har erfaring med å lage en enkel nettside.
  7. Salg – dere kan skaffe ekstra penger til idrettslaget ved å selge produkter for lagene. Eller dere kan selge billetter til kamper og spesielle begivenheter, slik at dere bedre kan planlegge hvor mange som kommer.
  8. Markedsføring – bruk en hjemmeside til å reklamere for begivenheter som skjer i og rundt laget.
  9. Facebook – møt klubbens medlemmer og samarbeidspartnere der hvor de befinner seg. Det er veldig lett å koble en hjemmeside sammen med facebook, slik at dere er sikre på at viktig informasjon kommer ut til alle på kort tid.
  10. Den siste grunnen er veldig enkel. Det er IKKE noen grunn til ikke å ha en egen hjemmeside.