Betalingsløsninger for idrettsklubber på nett

Med en nettside og en betalingsløsning for idrettsklubber er det mulig å få bedre kontroll på salg som skjer gjennom de ulike lagene. Det blir mye enklere for klubben å administrere det hele og samtidig enklere for klubbens medlemmer, pårørende og andre som ønsker å kjøpe produkter fra klubben. Nettsiden kan klubben få levert stort sett ferdig, det eneste som trengs er å fylle på med innhold. Ved å bruke SuperInvite sin løsning får klubben en ferdig oppsatt nettside med logo, hovedbilde og en mal for ferdige undersider. På den måten er klubben heller ikke avhengig av spesifikke kompetanser blant medlemmene, stort sett alle kan bruke denne malen og endre innholdet på sidene eller legge til nytt innhold. Har klubben en nettside fra tidligere, så kan SuperInvite hjelpe med å få flyttet innholdet over til den nye løsningen.

En løsning til mobilen

Nettløsningen og nettsidene fra SuperInvite er basert på et prinsipp om å være tilgjengelig for folk flest hele tiden. Derfor er alle funksjonene og designet tilpasset mobilen og med en egen app får brukerne tilgang til nettsiden, enkelt og raskt. Med en enkel løsning er det mulig for klubbledelsen eller trenere å legge ut informasjon, uansett om det er resultater av kamper, fra stevner eller opplysninger om endrede treningstidspunkter. En fordel med denne løsningen er også at den er rimelig i drift. Mange klubber har et stramt budsjett og derfor er det ofte slik at styret er tilbakeholdende med investeringer i nettløsninger. Men her betaler klubben kun en lav kostnad hver måned og dette er med til å sikre at økonomien i klubben ikke blir belastet så mye. Samtidig er det en god mulighet for å selge ulike produkter via nettet og dermed faktisk få inn flere penger til klubben. For mange er det i dag mye enklere å kjøpe varer med mobilen enn å huske på kontanter når dere kanskje har lodd eller kakesalg, salg av billetter eller annet som kan innbringe penger til klubbkassen.

Digital betalingsterminal

Med en digital betalingsterminal har dere en betalingsløsning som kan brukes i alle sammenhenger. Uansett om det er billettsalg til kamper, salg av lodd, aktiviteter ved 17. mai eller betaling av kontingent, så kan løsningen brukes. Løsningen er satt på et par minutter og dere får hjelp til dette av SuperInvite. For at løsningen skal fungerer optimalt får klubben en bedriftskonto hos Stripe. Det er Stripe som formidler betalingsløsningen og de støtter de fleste kredittkort. Det er dermed en sikker måte å håndtere betalinger på. Fra bedriftskontoen hos Stripe er det enkelt å overføre penger til egne bankkontoer. Siden oppgjør skjer direkte etter at hvert enkelt kjøp har blitt gjennomført, får klubben en forutsigbar inntekt. Og når en aktivitet har blitt avsluttet, så vil pengene allerede stå på kontoen hos Stripe.  En slik løsning er også med på å spare organisasjonen for mye tid og håndtering av kontanter.

Andre fordeler med en digital betalingsterminal er at det gir medlemmer, kunder og andre som er tilknyttet klubben anledning til å betale med kort, noe som har vist å øke salget i mange tilfeller. Samtidig får klubben også en mye mer gjennomsiktig oversikt over økonomien og en bedre likviditet. Dette er noen av fordelene med SuperInvite:

  1. Klubben får en bedre likviditet
  2. Betalinger kommer inn på kortere tid
  3. Alle lister er alltid oppdatert
  4. Den regnskapsansvarlige får ett bilag for alle innbetalinger, i stedet for ett bilag pr innbetaling
  5. Det vil forenkle administrasjonen av betalinger for kontingenter og annet