Lindås Idrettslag

I Nordhordaland finnes det en liten kommune som heter Lindås. Den ligger på Lindåshalvøya og grenser mot Modalen, Radøy, Masfjorden og Austrheim. I dag er det Knarvik som er sentrum for kommunen, men tidligere var det faktisk Lindås tettsted som var kommunesenter. Tettstedet er ikke stort og det bor kun 1350 innbyggere her. Likevel har de få innbyggerne et flott tilbud når det gjelder idrett gjennom Lindås Idrettslag. Her er det mulig å være med på flere ulike idretter gjennom idrettslaget, blant annet fotball, handball, friidrett, turn, klatring og sykling.

Håndball

Denne gruppen er blant de største i Lindås Idrettslag med sine 200 medlemmer. Her er det mange ulike lag, fra de minste på seks år og opp til damelaget. At damelaget gjør det bra kan sees på de mange kampene de har vunnet i denne sesongen og det er også med til å inspirere de yngre lagene. Og nettopp de yngre lag er det veldig mange av. Totalt sett er det rundt 30 lag for gutter og jenter i alderen fra seks år og opp til femten år. Dette viser litt om at det er stor interesse for handball i Lindås. I flere årganger er det både to og tre ulike lag og de yngre lagene deltar i forskjellige turneringer på Vestlandet gjennom sesongen. Alle treninger og kamper foregår i Lindåshallen.

Fotball

Når det gjelder fotballen så er det ikke så mange lag som i handballen. Det er to lag, et for gutter 09 og et for jenter 09. Begge lagene trener og spiller kamper på kunstgressbanen ved siden av Lindåshallen. Det er et ønske fra klubben sin side å få inn flere medlemmer som spiller fotball, og etter hvert som flere av de aller yngste blir eldre vil det også være et begrunnet håp om at flere får interesse for fotballen. Allerede i dag er det en del av spillerne som spiller handball om vinteren og fotball om sommeren.

Trim – Friidrett

Dette er en del av Lindås Idrettslag som møtes til ulike former for trening i perioden september til april. Her møtes trimgruppen, som består av menn og kvinner i ulike aldre, for en løpetur og når det er for kaldt ute står det gymnastikk, styrketrening og ballspill på programmet inne i Lindåshallen.  Denne gruppen er også ansvarlig for en rekke arrangementer i Lindås kommune. Dette er blant annet Trimkarusellen, som er en rekke småløp med start fra Lindås barneskole. Løypen er vanligvis på 2,7 kilometer og alle som har lyst kan delta.

Et annet morsomt løp som friidretten står bak, er den såkalte mininiar’n som er et lite løp for de minste i kommunen. Stedet for løpet er torget i Lindås senter og løypen er på rundt 800 meter. Alle de små som deltar får medalje og dette arrangementet er med til å inspirere de yngste barna til bevegelse gjennom idrett.

Andre typer idrett

Det finnes flere grupper innen Lindås Idrettslag og en av dem er klatregruppen. Disse trener også inne i Lindåshallen og har en egen klatrevegg i den ene enden av hallen. Her møtes en gruppe som liker å bevege seg oppover, bruke musklene på en annerledes måte og samtidig lære noe nyttig, som klatring. Her er det flere ulike ruter opp mot toppen, som er rundt 20 meter oppe. For de som har lyst til å drive med turn er det også en turngruppe som trener i Lindåshallen og for de som er glade i å sykle, så kan Idrettslaget også tilby en sykkelgruppe. Så med tanke på størrelsen på Lindås kommune, så er det veldig mange aktiviteter gjennom Lindås Friidrettslag og dermed noe for de fleste.